dravci v MŠ

P5190016 P5190018 P5190019 P5190022 P5190023

studentka u včeliček

P5190013 P5190015

besídka pro maminky

P5150003 P5150005 P5150006 P5150007 P5150010 P5150012

u včeliček

P5090002P5090001OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

ZÁPIS

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 byly

PŘIJATY

děti pod pořadovým číslem:

 

101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,

121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,

141,142,143,-, 145,146,147,148,149,150

 

Nově přijaté děti mají zkušební pobyt v mateřské škole v délce 3 měsíců v souladu s §34 odst.3) Školského zákona.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezkého kraje.