Sportovní dopoledne na hřišti ve Fulneku

33117518_10209024064198618_4358536724696006656_n 33201925_10209024056918436_783065932124651520_n 33137420_10209024067438699_1216063622711607296_n

U fotbalistů

Děti našich mateřských škol se zúčastnily pěkné akce Den náborů mladých fotbalistů na hřišti Fulnek. Akce byla velmi hezky připravena, mnoho stanovišť ke sportování s míči, občerstvení či doplňkový program prohlídka policejního auta s policisty. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

IMG_4673 IMG_4668 IMG_4670

Rozhodnutí o přijatých dětech

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písmeno e) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.., správního řádu takto:

Byly přijaty děti zapsané pod danými pořadovými čísly :

MŠ Fulnek : 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,17,18,19,22,24,25,29,30,32,34,37,38,39,40,42

MŠ Jerlochovice :11,16,20,21,26,31,35,41

MŠ Stachovice : 8,9,13,14,23,27,36

Nově přijaté děti mají zkušební pobyt v mateřské škole v délce 3 měsíců v souladu s §34 odst.3) Školského zákona.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezkého kraje.

 

 

Zapsala : Miroslava Caizlová                                                  Mgr. Jana Víchová

Vedoucí učitelka MŠ                                                                     ředitelka školy

 

Vyvěšeno 18.5.2018

besídka pro maminky ve Stachovicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akce na třídách

Berušky –    16.5. – odpoledne s maminkou

Včelky       – 16.5. – vystoupení pro maminky a babičky 15.15 h

Ježci         – 15.5.  – besídka 15.30 h

Broučci     – ZMĚNA. – besídka 15.5.

Žabky        – ZMĚNA  – besídka

Koťata       – 11.5.  – odpoledne pro maminky

Sluníčka    – 15.5. – besídka 15.15 h