DRAKIÁDA

Mateřská škola U Sýpky, Fulnek pořádá pro děti a rodiče DRAKIÁDU  ve středu 5.10.2016 v 15,30. Sraz máme před mateřskou školou.

 •   plnění úkolů na zahradě
 •   pouštění draků za školou směrem na Lukavec
 •   táborák /párky s sebou !/
 •   čaj pro děti a bufet zajištěn

Líbí se nám na zahradě

Slunečné dny nového školního roku trávíme nejraději na naší zahradě a zdá se, že sluníčko vysouší i případné slzičky :-)

2016-09-08_11-10-40

IMG_3042[1] IMG_3044[1] IMG_3046[1]

Podej mi ruku, půjdeme spolu.

Mateřská škola má nový školní vzdělávací program.

Našim cílem je dopřát dětem dostatek prostoru pro rozvoj hry s možnosti ji prožít se svými vrstevníky. Zaměřujeme se na práci s knihou, lidovou slovesnosti, říkadly, lidovými písničkami a národními pohádkami.

Učíme se chránit své zdraví, dbáme o svou bezpečnost, zdokonalujeme si sebeobsluhu a samostatnost. Učíme se chápat druhé, podporujeme správné věci, vnímáme okolní svět. Učíme se rozhodovat a sebehodnotit. Podporujeme hry na téma rodina a přátelství a věnujeme se činnostem zajišťující spokojenost a pohodu. Podporujeme výlety do přírody, sportovní a pohybové aktivity.

Vedeme děti k podpoře životního prostředí, učíme je vnímat přírodu všemi smysly a vnímat rozmanitost během jednotlivých ročních období.

Řečové a jazykové schopnosti u dětí rozvíjíme četbou, vyprávěním příběhů a procvičováním mluvidel zábavnou formou.

Podporujeme tvořivost a zručnost. Experimentujeme, věnujeme se pokusům. Manipulujeme s předměty a zkoumáme jejich vlastnosti.

Vizi našeho předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti a získalo základy pro celoživotní učení.

 • Procházka pro zdraví
 • Procházka k lidským srdcím
 • Procházka za poznáním přírody
 • Procházka do světa kultury a umění
 • Procházka technikou ve světě dětí

Celé znění najdete v oddíle DOKUMENTY nebo na nástěnkách v mateřských školách.

1.září

První důležitá pravidla

 

Co potřebuji děti do školky,

aby se jim tam co nejvíce líbilo?

 

Je nutné, aby byly oblečeny do pohodlného na převlékání nenáročného oblečení (knoflíky, zapínání vzadu nikdo nemá rád). Do třídy děti „nenabalujte“ (určitě nepotřebují punčocháče pod tepláky, mikiny….). Oblečení, ale i boty označte značkou. Všechna tato opatření neslouží jenom pro paní učitelky, ale především pro Vaše dítě.

 

Připravte si :

 1. Přezůvky do třídy, pyžamo
 2. Náhradní kalhotky a tričko /v šatně pro případ malé nehody/
 3. Trenky na cvičení /do třídy/
 4. Hrníček na pitný režim /s ouškem/
 5. Za tepla – pití na zahradu se značkou, pokrývku hlavy
 6. Prádlo na zahradu /je uloženo dole v šatním bloku/
 7. Kelímek, kartáček a zubní pastu
 8. Za deště pláštěnku a vhodnou obuv
 9. Celé balení papírových kapesníků