Archiv ‘Aktuality’ kategorie

U fotbalistů

Děti našich mateřských škol se zúčastnily pěkné akce Den náborů mladých fotbalistů na hřišti Fulnek. Akce byla velmi hezky připravena, mnoho stanovišť ke sportování s míči, občerstvení či doplňkový program prohlídka policejního auta s policisty. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

IMG_4673 IMG_4668 IMG_4670

Rozhodnutí o přijatých dětech

ROZHODNUTÍ

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písmeno e) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.., správního řádu takto:

Byly přijaty děti zapsané pod danými pořadovými čísly :

MŠ Fulnek : 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,17,18,19,22,24,25,29,30,32,34,37,38,39,40,42

MŠ Jerlochovice :11,16,20,21,26,31,35,41

MŠ Stachovice : 8,9,13,14,23,27,36

Nově přijaté děti mají zkušební pobyt v mateřské škole v délce 3 měsíců v souladu s §34 odst.3) Školského zákona.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Fulnek, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezkého kraje.

 

 

Zapsala : Miroslava Caizlová                                                  Mgr. Jana Víchová

Vedoucí učitelka MŠ                                                                     ředitelka školy

 

Vyvěšeno 18.5.2018

besídka pro maminky ve Stachovicích

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akce na třídách

Berušky –    16.5. – odpoledne s maminkou

Včelky       – 16.5. – vystoupení pro maminky a babičky 15.15 h

Ježci         – 15.5.  – besídka 15.30 h

Broučci     – ZMĚNA. – besídka 15.5.

Žabky        – ZMĚNA  – besídka

Koťata       – 11.5.  – odpoledne pro maminky

Sluníčka    – 15.5. – besídka 15.15 h

Anketa

V březnu proběhla anketa pro rodiče k vyjádření spokojenosti se zařízením mateřské školy. Rozdáno bylo celkem 150 dotazníků a vrátilo se 90. Hodnocení probíhalo jako ve škole, jednička byla nejlepší. K otázce

1.Jak jste spokojeni s vybavením školky 63 dotázaných odpovědělo jedničku či dvojku, 22 rodičů udalo trojku a 7 rodičů nebylo spokojeno.

MŠ U Sýpky měla další otázku 2. Vyhovuje Vám zařazování nejstarších dětí do třídy „předškoláků“? Odpovědělo 29 ano, čtyři udali 3 a tři rodiče nebyli spokojeni.

3.Jak hodnotíte akce pořádané MŠ. 77 rodičů odpovědělo, že kladně, šest rodičů středně a pět rodičů nebylo spokojeno.

4. Sledujete a znáte téma týdne ve vaší třídě? 64 rodičů sleduje, 13 občas a osm nesleduje.

5. Jak by jste ohodnotili informovanost na www.stránkách? 51 rodičů dostačující, 16 rodičů je to průměrné a 12 rodičů by uvítalo podrobnější informace.

6 Jak jste spokojeni s personálem školy? Učitelky – 79 rodičů velmi spokojeni, šest rodičů jen průměrně a čtyři rodiče spokojeni nejsou. Ostatní zaměstnanci – 78 rodičů spokojeni, čtyři rodiče průměrně a 5 rodičů není spokojeno.

 

Dále rodiče udávali :

Dovybavit zahrady, jsou vybaveny jen průměrně – to bylo na všech zařízeních.

Lepší záchody – jsou cítit – Fulnek.

Chybí superpotraviny, více zeleniny, lepší kvalita ovoce.

Dvě ankety měly samé pětky.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili, zamysleli se a vyjádřili svůj názor, jak to vidí a pomohli nám ke zlepšení naši práce.