Dokumenty

Školní vzdělávací program se jmenuje „Podej mi ruku, půjdeme spolu“

Našim hlavním cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily dobře, bezpečně a správně se vyvíjely z hlediska psychického i tělesného a byl jim nabídnut kvalitní vzdělávací a výchovný program.

Týdenní vzdělávací témata jsou rozdělena do těchto bloků:

  • Procházka pro zdraví
  • Procházka k lidským srdcím
  • Procházka za poznáním přírody
  • Procházka do světa kultury a umění
  • Procházka technikou ve světě dětí


       V dlouhodobém horizontu je dopřát dětem dostatek prostoru pro rozvoj hry a mít ji možnost prožít se svými vrstevníky. Zaměřujeme se na práci s knihou, lidovou slovesnosti, říkadly, lidovými písničkami a národními pohádkami, protože každé dítě se má seznámit s národními kořeny již v raném věku.

Rozvíjíme oblasti :

Polytechnického vzdělávání

Předčtenářské gramotnosti

Předmatematické dovednosti

Celé znění Školního vzdělávacího programu je vyvěšeno na nástěnce u kanceláře vedoucí učitelky a na nástěnkách elokovaných pracovišť.

Školní řád ke stažení  Školní řád 2018-19