Informace

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace, Masarykova 426, 742 45 Fulnek

 

 

INFORMACE RODIČůM pro školní rok 2017/2018

 

Vážení rodiče,

dovolte nám poskytnout několik informací k provozu Mateřské školy.

 

 

Telefonní čísla:

 

ZŠ Fulnek ředitelka Mgr. Jana Víchová 556 741 023, 731 176 256
MŠ Fulnek vedoucí učitelka Miroslava Caizlová                         733 583 440
ŠJ Fulnek vedoucí stravování Jana Šimurdová DiS. 556 741 614, 606 070 463
ZŠ Fulnek účtárna Ing. Hana Exnerová 556 713 905, 606 065 368

 

 

Výše úplaty:

 

Školné – na 1 dítě / 1 měsíc   370,- Kč

 

 

Školné neplatí:

Bezúplatné PV v MŠ s veřejným zřizovatelem se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pěti let, tzn.. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu PŠD).

 

osvobozené děti

(děti, jejichž rodiče pobírají sociální dávky pomoci v hmotné nouzi, nutno prokázat)

potvrzení z Úřadu práce, odboru státní sociální podpory spolu s písemnou žádostí                    o osvobození doručit nejpozději do 15.9.2017 na adresu školy,

o osvobození od platby „školného“ rozhodne ředitelka školy

 

 

Stravné – na 1 dítě / 1 den

 

stravné děti 3-6 let stravné děti 7 let
7,- Kč / přesnídávka 9,- Kč / přesnídávka
19,- Kč / oběd 23,- Kč / oběd
7,- Kč / svačinka 7,- Kč / svačinka
celkem 33,- Kč / den celkem 39,- Kč / den

 

Odhlašování stravy:

 

nejpozději jeden den předem do 10:00 hod. u paní učitelky v oddělení nebo do 13:00 u paní vedoucí školní jídelny na tel. čísle 556 741 614, 606 070 463

první den nemoci dítěte lze neodhlášenou stravu vyzvednout do vlastního jídlonosiče v kuchyňce

 

 

Platby za školné a stravné probíhají bezhotovostní formou zálohově vždy měsíc dopředu:

 

  • poštovní poukázkou typu „A“ – obdržíte 15. dne v měsíci ve svém oddělení,
  • povolením k inkasu na účet MŠ – č.ú. 1772527309/ 800 – příkaz k inkasu navedený k 25. dni v měsíci,
  • povolením k inkasu prostřednictvím sběrného účtu MŠ – č.ú. 0100033491/0800, v rámci bankovních účtů vedených u České spořitelny a.s. – příkaz k inkasu navedený k 25. dni v měsíci

 

POZOR! V PŘÍPADĚ NEPLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BUDE VAŠE DÍTĚ Z PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ VYLOUČENO!

 

Termíny úhrad:

 

ÚHRADA NA ZÁŘÍ DO 15.9.2017

ÚHRADA NA ŘÍJEN DO 30.9.2017

ÚHRADA NA LISTOPAD DO 31.10.2017

ÚHRADA NA PROSINEC DO 30.11.2017

ÚHRADA NA LEDEN DO 31.12.2017

ÚHRADA NA ÚNOR DO 31.1.2018

ÚHRADA NA BŘEZEN DO 28.2.2018

ÚHRADA NA DUBEN DO 31.3.2018

ÚHRADA NA KVĚTEN DO 30.4.2018

ÚHRADA NA ČERVEN DO 31.5.2018

ÚHRADA NA ČERVENEC A SRPEN DO 20.6.2018