Informace

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace, Masarykova 426, 742 45 Fulnek

 

 

INFORMACE RODIČůM pro školní rok 2018/2019

 

Vážení rodiče,

dovolte nám poskytnout několik informací k provozu Mateřské školy.

 

 

Telefonní čísla:

 

ZŠ Fulnek ředitelka Mgr. Jana Víchová 556 741 023, 739 011 109
MŠ Fulnek vedoucí učitelka Miroslava Caizlová 733 583 440
ŠJ Fulnek vedoucí stravování Jana Šimurdová DiS. 556 741 614, 606 070 463
ZŠ Fulnek účtárna Ing. Hana Exnerová 556 713 905, 606 065 368

 

 

Výše úplaty:

 

Školné – na 1 dítě / 1 měsíc   400,- Kč

 

 

Školné neplatí:

 

předškoláci      

(děti, které dovrší ve školním roce 2018/2019 tj. v období od 1.9.2018 do 31.8.2019, 6-ti let)

 

 

odročené děti

(děti s odloženou školní docházkou)

 

 

osvobozené děti

(děti, jejichž rodiče pobírají sociální dávky pomoci v hmotné nouzi, nutno prokázat)

potvrzení z Úřadu práce, odboru státní sociální podpory spolu s písemnou žádostí                    o osvobození doručit nejpozději do 15.9.2018 na adresu školy,

o osvobození od platby „školného“ rozhodne ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravné – na 1 dítě / 1 den

 

  stravné děti 3-6 let stravné děti 7 let
  7,- Kč / přesnídávka 7,- Kč / přesnídávka
  20,- Kč / oběd 24,- Kč / oběd
  7,- Kč / svačinka 8,- Kč / svačinka
  celkem 34,- Kč / den celkem 39,- Kč / den

 

Odhlašování stravy:

 

nejpozději jeden den předem do 10:00 hod. u paní učitelky v oddělení nebo do 13:00 u paní vedoucí školní jídelny na tel. čísle 556 741 614, 606 070 463

první den nemoci dítěte lze neodhlášenou stravu vyzvednout do vlastního jídlonosiče v kuchyňce

 

 

Platby za školné a stravné probíhají bezhotovostní formou zálohově vždy měsíc dopředu:

 

  • poštovní poukázkou typu „A“ – obdržíte 15. dne v měsíci ve svém oddělení,
  • povolením k inkasu na účet MŠ – č.ú. 0100033491/0800 – příkaz k inkasu navedený k 25. dni v měsíci,

 

POZOR! V PŘÍPADĚ NEPLACENÍ ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO BUDE VAŠE DÍTĚ Z PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ VYLOUČENO!

 

Termíny úhrad:

 

ÚHRADA NA ZÁŘÍ DO 15.9.2018

ÚHRADA NA ŘÍJEN DO 30.9.2018

ÚHRADA NA LISTOPAD DO 31.10.2018

ÚHRADA NA PROSINEC DO 30.11.2018

ÚHRADA NA LEDEN DO 31.12.2018

ÚHRADA NA ÚNOR DO 31.1.2019

ÚHRADA NA BŘEZEN DO 28.2.2019

ÚHRADA NA DUBEN DO 31.3.2019

ÚHRADA NA KVĚTEN DO 30.4.2019

ÚHRADA NA ČERVEN DO 31.5.2019

ÚHRADA NA ČERVENEC A SRPEN DO 20.6.2019