Projekty EU

Právě probíhá další vzdělávání učitelek v projektu ŠABLONY. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0005615.

Jedná se o vzdělávání v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, specifika práce pedagoga s dětmi mladšími tří let,  individualizace vzdělávání v mateřských školách a čtenářská pregramotnost.

Vzdělávání probíhá od roku 2017.

 

Naše mateřská škola se v roce 2015 zapojila do projektu vzdělávání učitelek. Podílíme se na projektu REG.Č. CZ.1.07/1.3.00/48.0011 s názvem DÍLNA TECHNIKY VE SVĚTĚ DĚTÍ.

Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole, jehož nositelem je Ostravská universita.

Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků v oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohlubování zájmu o technické obory.

Vzdělávání proběhlo v několika blocích :

1. Co mají děti vědět o lese / Vladimír Vaněk/

2. Tvoříme a konstruujeme z vlnité lepenky /PeadDr. Hana Vaňková,CSc./

3. Elektřina kolem nás, elementární elektrotechnické stavebnice /doc.Ing.Ladislav Rudolf,Ph.D./

4. Technika má zvuk /Mgr.Václav Tvarůžka,Ph.D./

5. Experimenty s materiály pro výuku v MŠ /Mgr.Veronika Švrčinová/

6. Elektrostavebnice ve světě dětí /doc.Ing.Ladislav Rudolf,Ph.D./

7. Dáme hmotě tvar /Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Jana Dostálová/

POLYTECHNIKA – prezentace